Vikten av egenvård!

Egenvården är väldigt viktig för att reducera uppkomsten av sår och minska risken för amputation. VistaFeet hjälper dig att hålla koll på din fothälsa och ger dig indikationer på när du behöver söka professionell vård.

Vikten av egenvård!

Egenvården är väldigt viktig för att reducera uppkomsten av sår och minska risken för amputation. VistaFeet hjälper dig att hålla koll på din fothälsa och ger dig indikationer på när du behöver söka professionell vård.

Fotsår

Varje år får mer än 5% av alla diabetiker fotsår. På grund av nedsatt cirkulation kan det vara svårt att få såren att läka och det finns även hög risk för återkommande sår.

Charcotfot

Charcotfot är en sällsynt men allvarlig komplikation som kan drabba personer med perifer neuropati, särskilt de med diabetes mellitus. Charcot påverkar ben, leder och mjuka vävnader i foten eller fotleden. Benen blir svaga och kan gå sönder och lederna i foten eller fotleden kan lossna. Om det inte fastnar i sitt tidigaste stadium kollapsar lederna i foten och foten blir så småningom deformerad. En deformerad fot kan orsaka trycksår ​​i foten eller fotleden. Ett öppet sår med fotdeformitet kan leda till en infektion och till och med amputation.

Intern Artikel, published 2022-02-02

Return to articles arrow-left