18,6miljoner nya diabetesrelaterade fotsår varje år!

18,6 miljoner människor i världen, 3-5% av de som lever med diabetes, drabbas av fotsår varje år. I Sverige innebär det ~17 500 nya fotsår varje år

18,6miljoner nya diabetesrelaterade fotsår varje år!

18,6 miljoner människor i världen, 3-5% av de som lever med diabetes, drabbas av fotsår varje år. I Sverige innebär det ~17 500 nya fotsår varje år. I 80% av fallen så är fotsår anledningen till amputation vilket medför minskad livskvalitet och högre risk för dödsfall.

Den här artikeln, som är på Engelska, fokuserar på hur man ska läka fotsår.

https://jamanetwork.com/journals/jama/article-abstract/2806655

Return to articles arrow-left