Vill du rädda fler patienters fötter?

Visst du att temperaturskillnader är en indikator på inflammation? Om du ber dina patienter att daglig mäta temperatur-skillnader i sina fötter kan ni skapa ett proaktivt arbetssätt för att förebygga sårbildning och minska risken för amputering.

Vill du rädda fler patienters fötter?

Det är möjligt genom att mäta temperaturskillnader

Visst du att temperaturskillnader är en indikator på inflammation? Om du ber dina patienter att daglig mäta temperatur-skillnader i sina fötter kan ni skapa ett proaktivt arbetssätt för att förebygga sårbildning och minska risken för amputering. Läs mer i denna artikel (pdf).

Artikel, published 2023-10-04

Return to articles arrow-left