Neuropati och dess påverkan på fötterna hos personer med diabetes

Neuropati, eller neuropatiska problem, är en medicinsk term som används för att beskriva en grupp av sjukdomar som påverkar det perifera nervsystemet. Detta inkluderar nerver som är utanför hjärnan och ryggmärgen.

Neuropati och dess påverkan på fötterna hos personer med diabetes

Inledning:

Neuropati, eller neuropatiska problem, är en medicinsk term som används för att beskriva en grupp av sjukdomar som påverkar det perifera nervsystemet. Detta inkluderar nerver som är utanför hjärnan och ryggmärgen. En vanlig och allvarlig komplikation av diabetes är diabetisk neuropati, där långvarigt höga blodsockernivåer skadar nerverna. Fötterna är ett speciellt utsatt område som ofta drabbas av neuropati.

Vad är neuropati? Definition och orsaker

Neuropati är en bred term som omfattar en rad olika sjukdomar som påverkar nervsystemet. Det kan uppstå av olika anledningar, inklusive diabetes, alkoholism, vissa medicinska tillstånd, och även vissa läkemedel. I fallet med diabetes är det höga blodsockret som orsakar skador på nerverna. Det kan påverka både sensoriska nerver (som ansvarar för känsla och smärta) och motoriska nerver (som styr muskler och rörelse).

Hur påverkar neuropati fötterna hos personer med diabetes?

  1. Minskad känsel: En av de mest framträdande effekterna av neuropati på fötterna är minskad känsel. Detta innebär att personer med diabetes och neuropati kan ha svårt att känna smärta, temperaturförändringar eller tryck. Detta ökar risken för att skada fötterna utan att man märker det. Neuropati i fötter är det vanligaste komplikationen gällande neuropati.

  2. Domningar och stickningar: Många personer med diabetisk neuropati upplever domningar, stickningar och en kuddkänsla i fötterna. Detta kan vara obehagligt och påverka ens förmåga att gå normalt.

Neuropati kan orsaka stick i fötterna
  1. Muskelsvaghet: Neuropati kan även påverka motoriska nerver som styr musklerna i fötterna. Detta kan leda till muskelsvaghet och påverka förmågan att gå ordentligt.

  2. Förlust av reflexer: Neuropati kan påverka de reflexer som normalt finns i fötterna. Detta kan vara en indikation på nervskador och är viktigt att upptäcka och övervaka.

  3. Förändringar i fotens form: I vissa fall kan neuropati leda till förändringar i fotens form. Detta kan inkludera att foten blir plattare eller att tårna deformeras. Det kan påverka balansen och gångmönstret. Detta är svårt att ge en vettig behandling i fötterna för.

Hur motverkar jag fotskador när jag har neuropati?

För personer med diabetes är det avgörande att vara uppmärksam på sin fothälsa. På grund av risken för komplikationer vid neuropati och avsaknad av att kunna känna smärta, är det extra viktigt med egenvård, dvs att regelbundet inspektera fötterna för eventuella sår, blåmärken eller andra tecken på skada. Nytt från 2023 är att det nu även rekommenderas daglig temperaturmätning för dig med neuropati, för att hitta tidiga tecken på inflammation, dvs vad som sker inne i foten.

Här kan vi på VistaFeet hjälpa dig! Vi har tagit fram en produkt som ska hjälpa dig med att just mäta temperaturen på olika punkter på dina fötter, för att du proaktivt ska kunna motverka fotskador. Läs mer om våra produkter här.

Neuropati, som leder till förlust av smärtkänsla i fötterna, innebär en ökad risk att fötterna utsätts för skada som orsakar sår som är svåra att få att läka. Därför är det är bäst att vara proaktiv i sin egenvård så att det första såret aldrig kommer.

Det är även viktigt att använda bekväma skor som passar ordentligt för att minimera risken för trycksår. Kom ihåg att det är viktigt att ha bra skor både inomhus och utomhus.

behandling av neuropati i fötter kan vara besvärligt

Slutsats:

Neuropati är en allvarlig komplikation av diabetes som kan påverka fötterna på olika sätt. Minskad känsel, domningar och stickningar, muskelsvaghet samt förändringar i fotens form är några av de vanliga symtomen. Regelbunden egenvård med daglig temperaturmätning av fötterna och uppmärksamhet på eventuella förändringar är avgörande för att minimera risken för komplikationer.

Personer med diabetes bör regelbundet kontrollera sina fötter och söka medicinsk hjälp vid misstänkta problem för att förebygga allvarliga komplikationer.

Artikel, published 2023-11-01

Return to articles arrow-left